Pagina de start » Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate
_____________________________________________________________________

Informaţii cu privire la protecția datelor prelucrate de operatorul („KiK”)

KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD S.R.L. este o societate legal constituită și funcționând conform legilor din România, având sediul în București, sectorul 3, B-dul Theodor Pallady 51 N, Clădirea C1, Corp A, Etajul 1, Biroul nr. 1, număr de ordine în registrul comerțului J40/19644/2017, cod unic  de înregistrare 38530322 (denumită în continuare „KiK”). KiK are calitatea de operator de date cu caracter personal, în sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin intermediul prezentei politici de confidențialitate dorim să vă informăm despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal. Suntem conștienți de importanța prelucrării datelor cu caracter personal pentru utilizator și, în consecință, respectăm toate cerințele legale relevante. Protecția vieții private prezintă o importanță deosebită pentru noi și este de la sine înțeles că respectăm prevederile legale privind protecția datelor.

Practica noastră în domeniul protecției datelor este în conformitate cu cerințele privind protecția datelor, în special din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor” –GDPR).

Vă rugăm să citiți cu atenție politica noastră de confidențialitate. Dacă aveți întrebări sau recomandări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: protectiadatelor.ro@kik.eu

1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de KiK sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; KiK ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal inexacte sunt șterse sau rectificate fără întârziere, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
2. Scopurile și temeiurile prelucrării

Cu caracter general, prelucrăm datele dumneavoastră în baza următoarelor temeiuri legale:

 • consimțământul Dvs. pentru prelucrări specifice, de exemplu trimiterea comunicărilor comerciale de tip newsletter: articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor
 • măsuri ante-contractuale și punerea în aplicare a unui raport contractual: articolul 6 (1) litera b din Regulamentul general privind protecția datelor
 • obligații legale, de exemplu obligații în materie fiscală și de arhivare: articolul 6 (1) litera c din Regulamentul general privind protecția datelor
 • metode publicitare care nu necesită acordul persoanelor vizate, înregistrarea activităților (tracking), fișiere-jurnal ale serverului (Server-Logfiles), cookie-uri, de exemplu pentru îmbunătățirea ofertei și din considerente de natură tehnică (interese justificate): articolul 6 (1) litera f și Considerentul (47) din Regulamentul general privind protecția datelor.
2.1. Stocarea datelor de acces în fișiere-jurnal ale serverului

Când accesați pagina noastră de internet, sistemul nostru colectează automat date de pe sistemul dumneavoastră computerizat de fiecare dată când accesați o pagină și le stochează în așa-numitele fișiere-jurnal ale serverului (Server Logfiles).

Se colectează următoarele date:

 • data și ora accesării
 • denumirea fișierului solicitat
 • adresa paginii de proveniență, de pe care este accesată pagina
 • adresa IP (Internet Protocol)
 • volumul de date transferate
 • furnizorul de servicii Internet care formulează solicitarea
 • sistemul de operare utilizat, precum și navigatorul de Internet (browser) utilizat

Nu se realizează o stocare a datelor listate mai sus împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului. Deși teoretic adresa IP permite o atribuire către un anumit utilizator, nu este posibilă o deducere directă a identității dumneavoastră pe baza acestor informații.

Stocarea în fișierele-jurnal ale serverului se realizează în baza următorului interes justificat:

 • garantarea securității sistemelor noastre din domeniul tehnologiei informațiilor (prevenirea și anchetarea fraudelor)
 • asigurarea unei funcționări fără incidente a paginii
 • optimizarea paginii de internet

Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a paginii de internet și stocarea datelor în fișiere-jurnal sunt imperative pentru funcționarea paginii de internet. În consecință, nu există nicio posibilitate de formulare de obiecții din partea utilizatorului.

Datele nu vor fi utilizate în scopuri de marketing. Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost colectate, respectiv la închiderea sesiunii de utilizare a navigatorului de Internet.

2.2. Colectarea şi utilizarea datelor la contactare

Colectăm date cu caracter personal dacă ni le comunicați voluntar la momentul la care luați legătura cu noi (de exemplu, prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail). Datele colectate rezultă din formularele de înregistrare în cauză. Utilizăm informațiile furnizate de dumneavoastră pentru a procesa și soluționa solicitarea dumneavoastră. După prelucrarea completă a solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră vor fi blocate pentru utilizarea ulterioară și vor fi șterse după expirarea eventualelor termene de arhivare în sensul legislației fiscale şi comerciale, cu excepția cazului în care ați exprimat în mod expres consimțământul pentru utilizarea ulterioară a datelor dumneavoastră sau în care ne exercităm dreptul la utilizarea ulterioară a datelor, într-un scop suplimentar al prelucrării, admis din punct de vedere legal.  Vă vom informa în prealabil cu privire la orice activitate ulterioară de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

2.3. Datele candidaților

Dacă ne contactați în contextul unei candidaturi prin intermediul portalului nostru de carieră și ne furnizați documentele dumneavoastră de aplicare prin e-mail sau prin intermediul portalului nostru, prelucrăm datele dumneavoastră pentru a procesa solicitarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră vor fi procesate numai în acest scop, respectiv, eventual pentru efectuarea încadrării în cadrul societății şi, în măsura în care nu este încheiat un raport de muncă, vor fi șterse după șase luni de la primirea acestora, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul cu privire la o perioadă mai lungă de arhivare.

Pentru acest tip de procesare, ne sunt necesare datele obligatorii solicitate, respectiv:

 • nume, prenume
 • vârstă
 • localitate de domiciliu
 • experiență profesională
 • studii absolvite.

Refuzul dumneavoastră de a ne transmite în mod corect și complet datele listate mai sus va conduce la imposibilitatea KiK de a procesa cererea dumneavoastră. În acest caz, datele transmise doar parțial vor fi șterse și vă vom informa în mod corespunzător.

2.4. Utilizarea datelor la abonarea la newsletter-ul transmis prin e-mail și crearea de profiluri

Dacă vă abonați la newsletter-ul nostru, vom folosi informațiile furnizate de dumneavoastră în acest context pentru a vă trimite în mod periodic newsletter-ul nostru prin e-mail. Nu se realizează o vânzare a datelor dumneavoastră către terți.
Monitorizăm interacțiunea utilizatorilor cu elementele newsletter-ului pentru a ne îmbunătăți oferta și pentru a asigurarea o abordare concentrată din punct de vedere publicitar. În acest scop vor fi utilizate numai datele furnizate în mod voluntar de dumneavoastră la abonarea la newsletter.
KiK nu ia decizii cu privire la utilizatori, bazate exclusiv pe prelucrarea automată a interacțiunii cu elementele newsletter-ului și nu creează profiluri care să producă efecte juridice pentru utilizatori.
Dezabonarea de la newsletter este posibilă în orice moment și poate fi efectuată fie prin trimiterea unui mesaj scris la datele de contact menționate mai jos, fie prin intermediul unui link prevăzut în acest scop în fiecare newsletter. Dezabonarea nu va genera în acest mod alte costuri decât cele obișnuite, de utilizare a serviciilor de Internet.
Datele dumneavoastră vor fi stocate doar pentru perioada în care sunteți abonați la newsletter.

2.5. Utilizarea de cookie-uri

Pentru a crește atractivitatea accesării paginii noastre de internet  și pentru a permite utilizarea anumitor funcții, folosim așa-numitele cookie-uri pe diverse pagini. Acestea reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, stocate pe terminalul dumneavoastră.
Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse după finalul sesiunii browser-ului, ceea ce înseamnă după închiderea browser-ului dumneavoastră (așa-numitele cookie-uri de sesiune).
Alte cookie-uri rămân pe terminalul dumneavoastră și ne permit să recunoaștem browser-ul dumneavoastră la următoarea accesare (cookie persistente).
Datele stocate în cookie-urile noastre nu sunt asociate cu datele dumneavoastră cu caracter personal (numele, adresa, etc.). Puteți configura browser-ul dumneavoastră astfel încât să fiți informat în legătură cu aplicarea cookie-urilor și să decideți în mod individual acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau cu caracter general. În caz de neacceptare a cookie-urilor, anumite funcții ale paginii noastre de internet pot fi restricționate ori afișate incomplet.

2.6. Utilizarea Webtrekk pentru analiza web

Utilizăm instrumente de analiză sub formă de Tracking Software, pentru a determina frecvența de utilizare şi calitatea paginii noastre de internet şi a conținuturilor.
Această pagină de internet utilizează „Webtrekk Analytics’, un produs al Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (http://www.webtrekk.com), pentru a colecta date statistice cu privire la utilizarea acestei oferte web şi pentru a optimiza oferta în mod corespunzător. Acesta reprezintă un program de generare a statisticilor care înregistrează utilizarea în format anonimizat sau sub formă de pseudonim. Utilizarea Webtrekk ne permite o analiză sub formă pseudonimizată a conduitei utilizatorului, scop în care sunt transmise, colectate și evaluate informații transmise de către browser-ul dumneavoastră. Evaluările nu sunt efectuate cu raportare la persoane, ci anonimizat sau sub formă de pseudonim, ceea ce înseamnă că elementele caracteristice pentru identificarea dumneavoastră personală sunt înlocuite cu un cod având ca scop excluderea sau îngreunarea semnificativă a posibilității de identificare a persoanei vizate. În acest scop, adresa IP este anonimizată imediat după prelucrare şi înainte de stocare. În cadrul Webtrekk sunt utilizate şi cookie-uri.

La prelucrarea datelor dumneavoastră urmărim următoarele interese justificate:

 • îmbunătăţirea ofertei noastre
 • statistica şi asigurarea calității paginii noastre web

Colectarea şi stocarea datelor prin Webtrekk poate fi refuzată în orice moment, cu efect pentru viitor. În acest scop, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/.
Prin confirmarea link-ului, un aşa-numit Opt-Out-Cookie este aplicat pe suportul dumneavoastră de date. Vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea tuturor cookie-urilor de pe computerul dumneavoastră conduce şi la ștergerea Opt-Out-Cookie, ceea ce înseamnă că, dacă doriți să vă opuneți în continuare colectării datelor de către Webtrekk, trebuie să aplicați din nou Opt-Out-Cookie. Opt-Out-Cookie  este setat pe browser și computer. Dacă vizitați site-ul nostru cu diferite browsere, trebuie să activați Opt-Out-Cookie în diferitele browsere, respectiv pe diferitele computere.

Informaţii suplimentare cu privire la Webtrekk:

Datele prelucrate de către Webtrekk în numele KiK nu sunt transferate în afara teritoriului UE.

2.7. Utilizarea Olapic

Pentru a distribui fotografii cu produsele noastre ca sursă de inspirație pentru alte persoane, folosim serviciul pus la dispoziție de către Olapic Inc. New York, SUA. Regăsiți informații suplimentare la adresa: http://www.olapic.com/tos/.

În nume propriu, în calitate de prestator de servicii, Olapic caută poze potrivite pe Instagram,  și recomandă KiK anumite imagini și profile de utilizatori relevante pentru comercializarea produselor KiK. Ulterior,  KiK îi contactează pe proprietarii fotografiilor respective (utilizatori Instagram care au profilele disponibile public) și le adresează rugămintea de încheiere a unui contract având ca obiect drepturile de folosință care reglementează utilizarea ulterioară de către KiK a fotografiilor și a datelor aferente în scopuri publicitare. Temeiul legal pentru căutarea imaginilor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, iar temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Instagram îl reprezintă articolul 6 alineatul (1) litera b din Regulament.
KiK are un interes economic legitim pentru distribuirea produselor sale prin diverse canale, în special prin intermediul canalelor digitale, utilizând noi medii pentru a ajunge la publicul țintă KiK. Fotografia, precum și toate eventualele informații asociate (contribuția) sunt utilizate de către KiK pe internet, inclusiv în cadrul rețelelor de socializare. În acest context este menționat titularul contului. Utilizarea este efectuată de către KiK Textilien und Non-Food GmbH(Siemensstraße 21, D-59199 Bönen), precum și de companiile afiliate, potrivit contractului încheiat cu fiecare utilizator. Există de asemenea posibilitatea de utilizare în mediile tipărite. O utilizare a fotografiilor nu va fi realizată fără acordul/încheierea unui contract de utilizare.

KiK procesează numai datele necesare pentru utilizarea imaginilor și pentru încheierea contractului cu utilizatorul, ceea ce înseamnă imagini postate de persoane fizice pe Instagram, numele și datele de contact ale utilizatorului, denumirea contului și alte date publicate în mediile sociale, precum adresa de e-mail. Datele sunt stocate pentru perioada stabilită în contractele încheiate cu fiecare utilizator.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor colectate de KiK sunt prelucrate doar pe teritoriul UE și nu sunt transmise către Olapic.

3. Drept de informare şi modalități de contact

Aveți dreptul de a solicita KiK, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, corectarea, ștergerea acestor date, restricționarea prelucrării ori transmiterea datelor într-un format structurat. Pentru datele cu caracter personal prelucrate de KiK în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă doriți retragerea eventualelor acorduri exprimate sau doriți să vă exercitați dreptul de a formula o opoziție împotriva unei anumite modalități de utilizare a datelor, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor din cadrul companiei noastre, la datele de mai jos:

TPA Romania
Str. Grigore Cobălcescu Nr. 46
Bucureşti, Sector 1
010196, România
Tel:  +40 21 310 06 69
Johannes.Becker@tpa-group.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere. Autoritatea de supraveghere responsabilă în România este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, mai multe detalii în acest sens fiind disponibile pe site-ul www.dataprotection.ro.

Puteți consulta informaţii cu privire la conducerea societății, precum şi alte date referitoare la companie în caseta noastră tehnică.