Начална страница » Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

_________________________________________

Декларация за поверителност

Информации относно защита на лични данни при KiK

С настоящата декларация за поверителност искаме да Ви информираме, че обработваме лични данни. Осъзнаваме значението на обработката на лични данни за потребителите и спазваме всички съответни законови изисквания. При това защитата на неприкосновеността на личния Ви живот е от първостепенно значение за нас и спазването на законовите разпоредби за защита на личните данни е наш основен принцип.

Нашите практики при защита на данните са синхронизирани с правните разпоредби относно защита на данните, в частност с Европейския общ регламент относно защитата на данните.

Моля, запознайте се внимателно с нашите информации по темата Защита на данните. Ако имате допълнителни въпроси или забележки, свържете се с нас на:  dataprotection.bg@kik.eu

 

Правно основание

Обработваме Вашите лични данни на база следното правно основание:

 • Съгласие, напр. нюзлетър, справки: чл. 6, ал. 1, б. а) Общ регламент за защита на данните
 • Преддоговорни мерки и изпълнение на договор: чл.6, ал. 1, б. б) Общ регламент за защита на данните
 • Законово задължение, като напр. съхраняване на данни: чл.6, ал. 1, б. в) Общ регламент за защита на данните
 • Непоискана търговска реклама, тракинг, сървърни лог-файлове, cookies, напр. за подобряване на предлагането и по технически причини (легитимни интереси): чл.6, ал. 1, б. е) Общ регламент за защита на данните

 

Запазване на данни за достъп в сървърни лог-файлове

При всяко посещение на нашия уебсайт системата ни автоматично събира данни от Вашата компютърна система и ги запазва в т.нар. сървърни лог-файлове.

Следните данни биват събирани:

 • Дата и час на посещението
 • Име на търсения файл
 • Препращащ URL, от който е извикана страницата
 • IP адрес
 • Обем на пренесените данни
 • Запитващ провайдер
 • Използвана операционна система, както и използван браузър

Запазване на тези данни заедно с други лични данни на потребителя не се прави. IP адресът теоретично позволява асоциирането с конкретен потребител, непосредствена връзка към самоличността Ви обаче не е възможна на базата на тези информации.

Запазването в сървърни лог-файлове се прави поради следния законен интерес:

 • Гарантиране сигурността на техническите ни информационни системи (компютърна криминалистика и превенция на измами)
 • Гарантиране на безпроблемна работа на страницата
 • Оптимизиране на уеб страницата

Събирането на данните за обезпечаването на уеб страницата и запазването на данните в лог-файлове е задължително необходимо за функционирането на интернет-страницата. Следователно няма възможност за възражение от страна на потребителя.

Данните не се използват за маркетингови цели. Данните се изтриват, когато не са повече нужни за постигането на целите, заради които са били събрани.

 

Събиране и използване на данни при установяване на контакт

Събираме лични данни, когато Вие доброволно ни ги предоставите при установяване на контакт с нас (напр. чрез формуляр за контакт или имейл). Кои данни се събират, може да се види от съответните формуляри. Ние използваме предоставените от Вас данни за обработка на Вашето запитване. След цялостно приключване на Вашето запитване данните биват блокирани за по-нататъшно използване и след изтичането на евентуални данъчни и търговскоправни срокове за съхранение се изтриват, освен ако изрично не сте се съгласили с по-нататъшното използване на Вашите данни или ние не сме си запазили правото за последващо използване на данните, което е законово допустимо и за което Ви информираме по-долу.

 

Данни на кандидати

Когато в рамките на кандидатстване за работа през нашия портал Кариери се свържете с нас и ни предоставите своите документи за кандидатстване по имейл или през портала ни, ние използваме данните Ви, за да обработим Вашата кандидатура. Данните Ви се използват единствено за тази цел, евентуално в процеса по наемане, и ако не се стигне до назначение, биват изтрити след шест месеца, доколкото не сте се съгласили с по-дълъг срок на съхранение. Затова имаме нужда от посочените там задължителни данни, в противен случай не можем да обработим Вашия въпрос или можем да го обработим само частично.

 

Администриране на данни при абониране за нюзлетър по имейл

Ако се абонирате за нашия нюзлетър, използваме предоставените от Вас за целта данни, за да Ви изпращаме редовно нашия нюзлетър по имейл. Данните Ви не се продават на трети лица. Ние използваме информацията за направените през нюзлетъра кликове, за да подобрим предлагането си и за таргетирана реклама. За целта се използват единствено предоставените от Вас при абонирането данни. Отписването от нюзлетъра е възможно във всеки момент и може да стане или чрез съобщение до посочения по-долу контакт, или през специално създаден за целта линк, без да възникват допълнителни разходи, освен разходите за пренос по базови тарифи.

 

Използване на Cookies (бисквитки)

Използваме само технически необходими бисквитки.

 

Използване на Google reCAPTCHA

На нашите уебсайтове ние използваме Google reCAPTCHA. Доставчик е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). ReCAPTCHA е предназначен да провери дали въвеждането на данни на нашите уебсайтове (например във формуляра за контакт) се извършва от лице или от автоматична програма. За тази цел reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично веднага щом посетителят на сайта влезе в него. ReCAPTCHA оценява различни информации, за да извърши анализа. В допълнение към препращащия URL адрес, IP адреса, информацията за операционната система и браузъра, към Google за тази цел се препращат и данни относно продължителност на престоя, бисквитки, инструкции и скриптове за показване, поведение на потребителя при въвеждане и движение на мишката около квадратчето за отметка „reCAPTCHA“. Анализите reCAPTCHA работят напълно във фонов режим. Посетителите на уебсайтове не биват информирани, че се извършва анализ.

IP адресът, предаван като част от „reCAPTCHA“, не се обединява с други данни на Google, освен ако не сте влезли в Google акаунта си по времето, когато използвате плъгина „reCAPTCHA“. Ако искате да попречите на Google да предава и съхранява данни за вас и вашето поведение на нашия уебсайт, трябва да излезете от Google, преди да посетите нашия уебсайт, съотв. преди да използвате плъгина reCAPTCHA.

Обработката на данни се основава на чл.6 (1) е Общ регламент за защита на данните. Операторът на уебсайт има законен интерес да защити своя уебсайт от злоупотреби с автоматизирано шпиониране и срещу спам. Допълнителна информация за Google reCAPTCHA и политиката за поверителност на Google можете да намерите на следните линкове:

https://www.google.com/intl/at/policies/privacy/ 
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

 

Право на информация и опция за контакт             

Имате право на безплатна информация относно данните, които съхраняваме за Вас, както и право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването и право на възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните. При въпроси или притеснения относно обработването на личните Ви данни, за оттегляне на евентуално дадено съгласие или възражение срещу конкретна употреба на данни, моля, обърнете се към ръководството на администратора на лични данни.

Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган. Надзорният орган, отговорен за нас, е Комисия за защита на личните данни, а контактите за връзка с КЗЛД са: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg, тел. 02/91-53-519. Надзорният орган, отговорен за Вас, е според обичайното Ви място на пребиваване.

Ако обработването се основава на съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да бъде засегната законността на обработката въз основа на вашето съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Лицето, отговорно по смисъла на Общия регламент за защита на данните, е:

 

КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД
ул. „Вълко Радински“ 12, вх. А, ет. 1, офис 1
Район Изгрев
1113 София
България

 

Информация за Ръководството, както и други данни за компанията можете да намерите под Импресум – юридическа информация за този сайт.

 

Използване на Webtrekk за уеб анализ

Използваме инструменти за анализ под формата на трекинг софтуер, за да установим честотата на използване и качеството на нашия уебсайт и на съдържанието му.

Този уебсайт използва „Webtrekk Analytics“, продукт на Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (http://www.webtrekk.de), за да събира статистически данни за използването на тази интернет страница и съответно да я оптимизира. Това е статистическа програма, която записва данни за използването анонимизирано или псевдонимизирано. Използването на Webtrekk ни дава възможност да извършим псевдонимизиран анализ на поведението на потребителя, като за целта се събира и оценява информация, предавана от Вашия браузър. Оценките не се обвързват с лица, а се извършват анонимизирано или псевдонимизирано, т.е. личните характеристики за идентификация се заменят с индекс с цел изключване или значително усложняване на определянето на съответното лице. Затова IP адресът се анонимизира веднага след обработката и преди да бъде запазен. Webtrekk също използва Cookies.

При обработката на данните Ви ние следваме следните легитимни интереси:

 • Подобряване на предлагането ни
 • Защита от злоупотреба
 • Статистика и осигуряване на качеството

Събирането и съхранението на данни от Webtrekk може да бъде отказано по всяко време с бъдещо действие. За целта, моля, проследете следния линк:

http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

Чрез потвърждаване на линка, на Вашия носител на данни се записва така наречената Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ). Моля, обърнете внимание, че ако изтриете всички бисквитки на Вашия компютър, тази бисквитка за отказ също ще бъде изтрита, т.е. ако искате да продължите да отказвате събирането на данни на Webtrekk, ще трябва отново да зададете бисквитката за отказ. Бисквитката за отказ се задава за всеки браузър и компютър. Ако посещавате нашия уебсайт през различни браузъри, трябва да активирате бисквитката за отказ в различните браузъри, съответно на различните компютри.

Още информации за Webtrekk:

 • datenschutz@webtrekk.com
 • https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/
 • https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/dsgvo-datenschutz/